Lamotrigina folosită pentru pierderea în greutate

Lamotrigina

Copii în vârstă de peste 2 ani: Ca terapie adjuvantă în epilepsie: - crize parţiale - crize asociate sindromului Lennox - Gastaut Administrarea acestui medicament se va iniţia numai de către un neurolog sau un neurolog pediatru, experimentat în tratarea epilepsiei, sau se va utiliza în clinicile de neurologie şi similare. Contraindicații: Hipersensibilitate faţă de lamotrigină sau la oricare dintre excipienţii medicamentului. Administrare Lamotrigin Stada mg, comprimate dispersabile: Pentru a se atinge doza de întreţinere, greutatea în situaţia pacienţilor pediatrici trebuie monitorizată, iar doza trebuie restabilită pe măsură ce apar modificări ale greutăţii.

Contraindicații:

Dacă o doză de lamotrigină calculată de exemplu pentru pacienţii pediatrici sau cu insuficienţă hepatică nu este echivalentă cu un număr de comprimate întregi, doza care se va administra va fi egală cu cel mai mic număr de comprimate întregi. Dacă tratamentul asociat cu mai multe antiepileptice este întrerupt pentru a se face trecerea la monoterapie, sau dacă sunt adăugate alte antiepileptice la scheme de tratament care conţin lamotrigină, se va acorda atenţie efectului pe care acestea le-ar putea avea asupra farmacocineticii diferitelor substanţe active, inclusiv asupra lamotriginei vezi pct.

Doza iniţială şi creşterile ulterioare de doză nu trebuie depăşite, pentru minimalizarea riscului de apariţie a unei erupţii cutanate vezi pct. Ulterior, doza se măreşte cu maximum mg la fiecare săptămâni, până la obţinerea răspunsului optim.

Pacienţi cărora li se administrează oxcarbazepină fără alte substanţe active care interferă cu metabolismul lamotriginei vezi pct. Este posibil ca pacienţii cu vârste între 2 şi 6 ani să necesite o doză de întreţinere situată la limita superioară a intervalului recomandat. La pacienţii pediatrici cu o greutate corporală sub 17 kg nu este posibilă administrarea dozei iniţiale exacte a tratamentului utilizând cea mai mică mărime a concentraţiei a acestui medicament referitor la tratamentul adjuvant cu valproat.

  • Svenskren pierdere în greutate
  • Procesul biologic de pierdere a grăsimilor
  • Fișier inexistent - ANMDMR - Nomenclatorul medicamentelor pentru uz uman
  • Beneficiile rebounding pierdere în greutate
  • LAMICTAL MG X 28 | Medimfarm, Poti sa slabesti pe lamictal
  • Cum să slăbeşti FĂRĂ dietă. 10 trucuri care pot fi aplicate de oricine Poti sa slabesti pe lamictal
  • Slăbește pe lamictal. Cum să slăbești ușor cu 26 kg fără diete și fără a ieși din casă

La pacienţii în tratament cu antiepileptice a căror interacţiune farmacocinetică cu lamotrigina nu este cunoscută în prezent, se vor folosi lamotrigina folosită pentru pierderea în greutate de creştere a dozei pentru lamotrigină administrată concomitent cu valproatul, iar după aceea doza se va creşte până la obţinerea răspunsului optim. Grupe speciale de pacienţi Copii cu vârsta sub 2 ani Pentru copiii cu vârsta sub 2 ani nu există suficiente date disponibile în ceea ce priveşte utilizarea lamotriginei.

Farmacocinetica lamotriginei la această grupă de vârstă nu diferă semnificativ de cea pentru restul populaţiei. Dozele de creştere şi de întreţinere se ajustează în funcţie de răspunsul clinic. În funcţie de doza recomandată, este posibil ca la pacienţii cu insuficienţă hepatică, concentraţiile disponibile curente ale Lamotrigin Stada să nu fie adecvate.

Insuficienţă renală Administrarea lamotriginei la pacienţii cu insuficienţă renală se va lamotrigina folosită pentru pierderea în greutate cu precauţie. Pentru pacienţii cu insuficienţă renală în stadiu final, dozele iniţiale de Lamotrigin Stada vor depinde de medicaţia concomitentă a acestora; doze de întreţinere mai reduse pot fi eficiente la pacienţii cu insuficienţă renală severă.

Paciente care utilizează anticoncepţionale hormonale a Începerea tratamentului cu lamotrigină la pacientele care iau deja anticoncepţionale hormonale: Deşi s-a demonstrat că un anticoncepţional hormonal creşte clearance-ul lamotriginei, nu sunt necesare ajustări faţă de recomandările de creştere a dozei, numai datorită utilizării anticoncepţionalelor hormonale. Creşterea dozei trebuie să respecte recomandările. Reluarea terapiei Necesitatea creşterii până la doza de întreţinere se va evalua atent la reluarea tratamentului cu lamotrigină la pacienţii care l-au întrerupt indiferent de motiv, deoarece riscul apariţiei unei erupţii grave este asociat cu dozele iniţiale crescute şi cu depăşirea pragului recomandat de creştere a dozei de lamotrigină vezi pct 4.

Cu cât durata de timp de la administrarea anterioară este mai mare, cu atât trebuie acordată mai multă atenţie creşterii dozei de întreţinere. Dacă perioada trecută de la întreruperea tratamentului cu lamotrigină depăşeşte de cinci ori timpul de înjumătăţire plasmatică, doza de lamotrigină se va creşte în general până la doza de întreţinere conform schemei recomandate.

Mod de administrare Înainte de administrare, comprimatele dispersabile de lamotrigină trebuie dispersate într-o cantitate suficientă de apă până la obţinerea unei dispersii omogene. Comprimatele pot fi şi înghiţite întregi sau pot fi mestecate. Se recomandă administrarea comprimatelor la aceeaşi oră din timpul zilei înainte sau după masă.

lamotrigina folosită pentru pierderea în greutate

Se vor alege acele concentraţii care să permită administrarea dozei stabilite folosind numai comprimate întregi. Acțiune: Mod de acţiune: Rezultatele studiilor farmacodinamice sugerează că lamotrigina este un blocant al canalelor de sodiu voltaj-dependente.

Blochează impulsurile repetitive, susţinute, dependente de voltaj din neuronii de cultură şi inhibă eliberarea patologică de glutamat aminoacid care joacă un rol cheie în generarea crizelorca şi atacurile provocate de potenţialul de acţiune evocat de glutamat.

Proprietăţi farmacocinetice Absorbţie Lamotrigina este absorbită rapid şi complet din intestin, fără un metabolism semnificativ de prim pasaj hepatic. Concentraţia plasmatică maximă apare la aproximativ ore de la administrarea orală. Prevalează variabilitatea interindividuală mare a concentraţiei plasmatice maxime la starea de echilibru.

Dezvoltare personală

Timpul până la atingerea concentraţiei maxime este uşor întârziat după ingestia de alimente, însă proporţia absorbţiei nu este afectată. Farmacocinetica este liniară până la mg, cea mai mare doză unică testată. Este foarte puţin probabil ca eliberarea de pe proteinele plasmatice să conducă la toxicitate.

Metabolism Lamotrigina are acţiune inductoare asupra propriul metabolism într-o mică măsură, în funcţie de doză.

lamotrigina folosită pentru pierderea în greutate

Totuşi, nu există dovezi că lamotrigina afectează farmacocinetica altor antiepileptice, iar datele sugerează că interacţiunile dintre lamotrigină şi substanţele active metabolizate de enzimele citocromului P sunt improbabile. UDP-glucuroniltransferazele sunt responsabile pentru metabolismul lamotriginei.

Eliminare Clearance-ul şi timpul de înjumătăţire plasmatică nu depind de doză. Timpul de înjumătăţire plasmatică mediu de eliminare, la adulţii sănătoşi, este de ore. Clearance-ul se realizează predominant prin metabolizare, urmat fructe care te ajuta sa slabesti eliminarea metaboliţilor glucuronaţi în urină.

Timpul de înjumătăţire plasmatică al lamotriginei este afectat considerabil de tratamentele administrate concomitent. Timpul mediu de înjumătăţire plasmatică se reduce la aproximativ 14 ore dacă lamotrigina este administrată împreună cu substanţe active inductoare enzimatice, cum ar fi carbamazepină sau fenitoina şi creşte până la circa 70 ore în medie dacă este administrată concomitent cu valproat singur.

Grupe speciale de pacienţi Copii Clearance-ul ajustat sfaturi pentru adolescenți să piardă în greutate funcţie de greutate este mai mare la lamotrigina folosită pentru pierderea în greutate decât la adulţi, cele mai mari valori înregistrându-se la copiii sub 5 ani.

Timpul de înjumătăţire plasmatică al lamotriginei este în general mai scurt la copii decât la adulţi cu o valoare medie de aproximativ 7 ore când este administrat concomitent cu substanţe active inductoare enzimatice cum ar fi carbamazepina şi fenitoina şi este mărit la valori medii de de ore când este administrat concomitent numai cu valproatul. În plus, farmacocinetica lamotriginei a fost studiată la 12 subiecţi vârstnici sănătoşi după o doză unică de mg.

Lamotrigina Farmal mg, comprimate Prospect lamotriginum

Insuficienţă renală Nu există experienţă privind tratamentul cu lamotrigină la pacienţii cu insuficienţă renală. Studiile de farmacocinetică cu doze unice la subiecţii cu insuficienţă renală indică faptul că farmacocinetica lamotriginei este puţin afectată, însă concentraţiile plasmatice ale principalului metabolit glucuronid au crescut aproape de 8 ori datorită clearance-ului renal redus.

lamotrigina folosită pentru pierderea în greutate

Insuficienţă hepatică A fost efectuat un studiu de farmacocinetică cu doză unică la un grup de 24 pacienţi prezentând grade diferite de insuficienţă hepatică având ca grup de control 12 subiecţi sănătoşi. Se vor folosi de regulă doze reduse la pacienţii cu insuficienţă hepatică de grad B şi C. Date preclinice de lamotrigina folosită pentru pierderea în greutate În doze ce depăşesc cele mai mari doze terapeutice de întreţinere, lamotrigina nu a fost teratogenă la şobolan, şoarece şi iepure.

Dozele care provoacă toxicitate maternă au redus greutatea fătului şi au întârziat osificarea scheletului la şobolan şi şoarece. La şobolan a fost observată o mortalitate fetală şi postnatală crescută când lamotrigina a fost administrată mai târziu în perioada de gestaţie zilele

Mai multe despre acest subiect